Development in Transport & Logistics

Založba

Založba IRTL izdaja znanstvene in strokovne monografije, učbenike in znanstvene ter strokovne publikacije s širšega področja transporta, logistike in poslovanja.

Preberi več

O Nas

Inštitut za razvoj transporta in logistike združuje strokovnjake, ki se raziskovalno in razvojno ukvarjajo s področjem razvoja transporta in logistike.

Preberi več

Konference / Seminarji

Organiziramo mednarodne znanstvene konference, na katerih udeleženci soočajo svoje raziskovalne ugotovitve in dileme s področja razvoja transporta in logistike.

Več

O nas

Inštitut za razvoj transporta in logistike (IRTL) združuje domače in mednarodne strokovnjake, ki se raziskovalno in razvojno, znanstveno in aplikativno ukvarjajo s področjem razvoja transporta in logistike. Združuje akademike in praktike, ki v skupnih interdisciplinarnih projektih odkrivajo odgovore na ključne izzive, kot so digitalizacija; premiki v mednarodni trgovini; spremembe v procesih na podlagi SW in HW; spremembe na lokalnih trgih. Strokovnjaki s področja ekonomike, informatike, managementa in prava dopolnjujejo ključne strokovne kompetence v tej mreži znanja.

Naš delovni proces

Povezovanje

01

Načrtovanje

02

Produkcija

03

Rezultat

04

Kontaktirajte nas

Niste našli potrebne informacije? Imate splošno vprašanje, željo ali pripombo?