30 aprila, 2020

Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji

by dignitas in konference

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji, predvidena za 12. 6.  2020 v Ljubljani, na sedežu IRTL  – se prestavi za nedoločen čas.

O novem terminu vas bomo obvestili.

Ključni, a ne edini izzivi konference:

 • Digitalizacija
 • Premiki v mednarodni trgovini
 • Premiki v upravljanju oskrbovalnih verig
 • Spremembe v procesih na podlagi SW
 • Spremembe v procesih na podlagi HW
 • Spremembe na lokalnih trgih SEE

The First IRTL International Scientific Conference »Current Aspects of Supply Chain Management, Transport and Logistics in the SEE Region, which was planed on 12 June  2020 in Ljubljana, at the IRTL Headquarters is postponed.

We will share the information about new date soon.

The key, but not the only challenges:

 • Digitization
 • Movements in international trade
 • Shifts in supply chain management
 • Changes in SW-based processes
 • Changes in HW-based processes
 • Changes in local SEE markets

Prijava: objavljeno bo naknadno