April 30, 2020

Prva IRTL mednarodna konferenca z naslovom: »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi.«

by dignitas in konference

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi, je potekala 10.3.2021 v Ljubljani in preko spleta.

Prispevali so: 

 • Prof. dr Milanko Damjanović – Univerza v Črni Gori (Črna Gora)
 • Marijan Banelli – akreditiran lobist za promet v Evropski Komisiji (Bosna in Hercegovina)
 • Prof. dr Sanel Jakupović – Panevropska Univerza v Banja Luki (Bosna in Hercegovina)
 • Dr. Sc Goran Matijević (Hrvaška)
 • Prof. dr Dragutin Jovanović (Srbija)
 • PhD kandidat Mladen Lukić – IRTL (Slovenija)

Priloženi referati (naslovi):

 • Uporaba načel poslovne logistike v funkciji razvoja logističnih sistemov
 • Prometna povezava in varnost cest kot gospodarski dejavniki razvoja Požeštine (Hrvaška) – predstavitev doktorske dizertacije
 • Reorganizacija poslovanja logističnih podjetij v javnem interestu Republike Srpske z uporabo načel sodobnega upravljanja
 • Analiza uporabe digitalnih rešitev v logistiki in vpliv le teh na poslovanje logističnih operaterjev v Jugovzhodni Evropi

The first IRTL international scientific conference. Title: »Current aspects of supply chain management, transport and logistics in Southeast Europe”, which took place on the 10th of March 2021 in Ljubljana and online.

The contributors to the conference:

 • Prof. Dr. Milanko Damjanović – University of Montenegro (Montenegro)
 • Marijan Banelli – accredited transport lobbyist in the European Commission (Bosnia and Herzegovina)
 • Prof. Dr. Sanel Jakupović – Pan-European University in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
 • Dr. Sc. Goran Matijevic (Croatia)
 • Prof. Dr. Dragutin Jovanovic (Serbia)
 • Mladen Lukić – PhD candidate – IRTL (Slovenia)

Papers attached to the conference (titles):

 • Application of business logistics principles in the function of logistics systems development
 • Traffic connection and road safety as economic factors in the development of Požeština (Croatia) – presentation of doctoral dissertations
 • Reorganization of operations of logistics companies in the public interest of the Republic of Srpska using the principles of modern management
 • Analysis of the use of digital solutions in logistics and the impact on the operations of logistics operators in Southeast Europe