Druga IRTL mednarodna konferenca bo potekala 16.11.2021 preko spleta. Naslovili smo jo:

»Trenutni trendi v cestnem prometu in logistiki – Strokovne kompetence in optimizacija logističnih verig.«

Z veseljem vas vabimo na konferenco in delavnico z naslovom “Trenutni trendi v cestnem prometu in logistiki – Strokovne kompetence in optimizacija logističnih verig.”

Konferenca se bo odvijala 16. novembra 2021 preko spleta. Konferenca in delavnica sta organizirani s strani Inštituta za razvoj transporta in logistike v sodelovanju s Prometnim Centrom Blisk iz Ljubljane. Namen obeh organizacij je spodbujati izobraževanje, usposabljanje ter raziskovanje v sektorjih prometa, transporta ter logistike.

Cilji konference je prispevati k diskusiji o trendih v cestnem prometu in logistiki. Verjamemo, da je razvoj dotične teme  ključen za razvoj celotne industrije ter tako tudi slovenskega in evropskega gospodarstva.

H konferenci in delavnicam so vabljeni vsi, ki so direktno ali pa indirektno povezani s transportno in logistično industrijo. Kot tudi vsi tisti, ki jih obravnavane teme zanimajo.

Konferenca, kot tudi delavnice bodo potekale preko spletne aplikacije Zoom. Udeleženci konference in delavnic bodo imeli priložnost izkoristiti znanstveno izmenjavo med formalnimi dejavnostmi ali neformalnimi srečanji s kolegi iz različnih okolij.

Konferenca bo potekala v slovenskem in srbo-hrvaškem jeziku.

Upamo, da boste na srečanju uživali in veselimo se vaše udeležbe!

S spoštovanjem,

 

PROMETNI CENTER BLISK d.o.o.

Direktor, Mile Lukić

 

INŠTITUT ZA RAZVOJ TRANSPORTA IN LOGISTIKE

Direktor, Mladen Lukić

Cilj konference je združiti poslovneže in akademike, ter druge pomembne udeležence v funkciji celovitega razmisleka in predstavitve rezultatov raziskav in dela v ključnih vidikih trenutnih trendov v cestnem prometu in logistiki.

 1. Trenutna sprememba direktive EU 561/2006 in praktični nasveti o tahografih
 2. EN 12195 -varen tovor in varen prevoz
 3. E -logistika in poslovanje prevoznikov v okolju dobavnih verig
 4. IMI sistemi: Informacijski sistem za notranji trg

Delo sestanka se je odvijalo po programu, ki je objavljen v Programu dela glede na število prispelih del in razpoložljiv čas trajanja konference.

Preko spleta bomo izvedli:

 1. Plenarno zasedanje
 2. Tematsko zasedanje
 3. Predstavitve
 4. B2B srečanja
 5. Delavnice
 6. Aktualna problematika

Uradni jeziki znanstvene konference so bili slovenski, hrvaški in angleški jezik.

Konferenca je brezplačna. Spletna prijavnica je na voljo tukaj.

*Trenutno ne sprejemamo novih prijav.

Prva IRTL mednarodna konferenca je potekala 10.3.2021 v Ljubljani in preko spleta. Naslovili smo jo:

»Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi – Current aspects of supply chain management, transport and logistics in the SEE region.«

Ocena kakovosti logistične storitve s strani uporabnika je pogosto povezana z množico negotovih, nedoločenih, nejasnih in nerazločnih količin, ki jih je zelo težko numerično prikazati. Subjektivne ocene posameznih parametrov logistične storitve se od uporabnika do uporabnika razlikujejo. Tako je lahko za enega od uporabnikov čas dostave proizvoda „prekratko“, za drugega pa nesprejemljivo „predolgo“. Modeliranje kompleksnih procesov kot sta dostava in namestitev proizvoda ni mogoče brez uporabe nekaterih tehnik in metod, ki uspešno ocenijo negotovost, nedoločenost in nenatančnost logistične storitve.

Glede na to, da logistika zajema vse aktivnosti s katerimi poteka prostorska in časovna transformacija blaga, se njene količine in strukture, ki sestavljajo logistični dejavnik celotnega toka blaga, ki se sistematično upravlja, realizirajo in nadzorujejo. Vse aktivnosti je potrebno med seboj uskladiti, saj je le tako mogoče zagotoviti učinkovit pretok blaga od mesta odpreme do mesta dostave. Poleg tega logistika obsega tudi sistem aktivnosti, ki omogoča oblikovanje, projektiranje, usmerjanje, vodenje in reguliranje pretoka blaga (materijala in produktov), energije in informacij znotraj in med sistemi. Z vidika prevoza blaga lahko logistiko definiramo kot množica vseh dejavnosti skozi katere se v določenem sistemu izvaja oblikovanje, projektiranje, upravljanje in nadzor postopka na področju rokovanja, skladiščenja in transporta blaga.

Evropska komisija je izdelala Strategijo razvoja Evrope do leta 2020. Zavedajoč se, da se ta Strategija nanaša le na države članice EU, je OECD podal iniciativo izdelave Strategije razvoja Jugovzhodne Evrope do 2020 (Strategija JIE 2020), katere cilji bodo izpeljani iz Strategije razvoja Evrope do leta 2020. Konferenca mora v osrednjih razpravah analizirati trenutno raven logističnega razvoja v Jugovzhodni Evropi, kot tudi težavnost, priložnosti in izzive v regionalnih oskrbovalnih verigah v naslednjem desetletju.

Slovenija je pomembna v povezovanju regionalnih oskrbovalnih verig, zato ocenjujemo, da bo Konferenca s svojim strokovnim znanjem, veščinami in praktičnimi izkušnjami na trgu spodbudila nove predloge in poslovne priložnosti, določila smernice za izboljšanje trga z mreženjem in usklajevanjem posebnih in skupnih interesov, ter predlagala ukrepe za izboljšanje pogojev poslovanja s prednostnimi interesi gospodarstva, gospodarstvenikov in stroke.

 V čast in zadovoljstvo nam je vljudno Vas povabiti, da sprejmete sodelovanje na naši konferenci.

PREDSEDNIK ORGANIZACIJSKEGA ODBORA

Cilj konference je bil združiti poslovneže in akademike, ter druge pomembne udeležence v funkciji celovitega razmisleka in predstavitve rezultatov raziskav in dela v ključnih vidikih upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji.

 1. UPRAVLJANJE OSKRBOVALNIH VERIG (SCM) V JUGOVZHODNI EVROPI
 2. SODOBNI CESTNI PREVOZ – STANDARDI IN USKLAJEVANJE PREDPISOV V JUGOVZHODNI EVROPI
 3. LOGISTIČNI  SISTEMI  V JUGOVZHODNI EVROPI
 4. POSLOVNA LOGISTIKA  V JUGOVZHODNI EVROPI
 5. ANALIZA LOGISTIČNIH STRATEGIJ V JUGOVZHODNI EVROPI
 6. CITY LOGISTIKA
 7. LOGISTIČNI CENTRI
 8. UPRAVLJANJE OSKRBOVALNIH VERIG (SCM) V JUGOVZHODNI EVROPI
 9. POVRATNA LOGISTIKA
 10. TREND RAZVOJA LOGISTIKE
 11. POLITIKA EU – STANDARDI LOGISTIKE
 12. LOGISTIČNI STROŠKI

Delo sestanka se je odvijalo po programu, ki je objavljen v Programu dela glede na število prispelih del in razpoložljiv čas trajanja konference.

Preko spleta kot v živo smo izvedli:

 1. Plenarno zasedanje
 2. Tematsko zasedanje
 3. Predstavitve
 4. B2B srečanja
 5. Delavnice
 6. Aktualna problematika

Uradni jeziki znanstvene konference so bili slovenski, hrvaški in angleški jezik.

Konferenci ste se lahko pridružili tako, da ste:

 1. Prijavili ste se na konferenco (prijavnica na voljo na tej strani)
 2. Poravnali ste račun (poslan na vaš elektronski naslov)
  1. Avtor: 180 EUR
  2. Soavtor: 120 EUR
  3. Udeleženec brez referata: 100 EUR
 3. S pomočjo detajlov, ki smo vam jih poslali na elektronski naslov ste se lahko udeležili konference

*Trenutno ne sprejemamo novih prijav.

Mednarodni programski odbor

 • Prof. dr. Velibor Peulić, BiH
 • Prof. dr. Marjana Merkač Skok, IRTL – Slovenija
 • Doc. dr. Boštjan Aver, IRTL – Slovenija
 • Dr. Krapež Alojz – IRTL – Slovenija
 • Doc. dr. Marina Letonja, Slovenija
 • Prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška
 • Prof. dr. Mirjana Pejić Bach – Hrvaška
 • Prof. dr. Hermann Frank, Avstrija

Recenzijski odbor

 • Prof. dr. Velibor Peulić, BiH
 • Prof. dr. Marjana Merkač Skok, IRTL – Slovenija
 • Doc. dr. Boštjan Aver, IRTL – Slovenija
 • Doc. dr. Marina Letonja, Slovenija
 • Prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška
 • Prof. dr. Mirjana Pejić, Bach – Hrvaška
 • Prof. dr. Hermann Frank, Avstrija

Organizacijski odbor

 • Mladenka Lukić-Walther, IRTL – Slovenija
 • Mladen Lukić mag., IRTL – Slovenija

Dogodki, konference in seminarji

20. aprila 2020 na IRTL (v obliki webinarja) ponovna izvedba strokovnega seminarja na temo Road Transport Management – Challenges of Modern Business and Development by 2025.

 Upravljanje cestnega prometa - izzivi sodobnega poslovanja in razvoja do leta 2025   Menadžment cestovnog prometa - Izazovi suvremenog poslovanja i razvoja do 2025 Predavatelj:  prof. dr Velibor Peulić, sodelavec IRTL. Seminar je namenjen predvsem managerjem, vodilnim in strokovnim delavcem iz transportnih podjetij iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške  in Srbije in partnerjem iz drugih...

Prva IRTL mednarodna konferenca z naslovom: »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi.«

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v Jugovzhodni Evropi, je potekala 10.3.2021 v Ljubljani in preko spleta. Prispevali so:  Prof. dr Milanko Damjanović – Univerza v Črni Gori (Črna Gora) Marijan Banelli – akreditiran lobist za promet v Evropski Komisiji (Bosna in Hercegovina) Prof. dr Sanel Jakupović –…

Poslovni vidiki vzpostavitve logističnega centra – uvod, 4. 9. 2020 (webinar)

Kateri so razlogi in kakšne sinergije v zvezi z razvojem logističnega centra lahko pričakujemo, če v podjetju razmišljamo o vzpostavitvi logističnega centra? V seriji webinarjev bomo predstavili poslovni model oz. koncept za logistični center v podjetju. Predvidena okvirna poglavja v Poslovnem načrtu logističnega centra so predvsem: opis organizacije logističnega centra (pravno statusne oblike,…); predstavitev vodstvene...

*Trenutno ne sprejemamo novih prijav.