Znanstvene konference

IRTL organizira mednarodne znanstvene konference, na katerih udeleženci soočajo svoje raziskovalne ugotovitve in dileme s področja razvoja transporta in logistike. Izsledki konferenc so objavljeni v zbornikih prispevkov, najboljši pa tudi v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah.

Prva mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji – Current aspects of supply chain management, transport and logistics in the SEE region, predvidena za 12. 6. 2020 v Ljubljani  se prestavi  za nedoločen čas.

Ključni, a ne edini izzivi: Digitalizacija, Premiki v mednarodni trgovini, Spremembe v procesih na podlagi SW, Spremembe v procesih na podlagi HW, Spremembe na lokalnih trgih

Mednarodni programski odbor
prof. dr. Velibor Peulić, BiH, prof. dr. Marjana Merkač Skok, Slovenija, doc. dr. Boštjan Aver,
Slovenija, doc. dr. Marina Letonja, Slovenija, prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška, prof. dr. Mirjana Pejić
Bach, Hrvaška, prof. dr. Hermann Frank, Avstrija

Recenzijski odbor
prof. dr. Velibor Peulić, BiH, prof. dr. Marjana Merkač Skok, Slovenija, doc. dr. Boštjan
Aver, Slovenija, doc. dr. Marina Letonja, Slovenija, prof. dr. Marijan Cingula, Hrvaška, prof. dr.
Mirjana Pejić Bach, Hrvaška, prof. dr. Hermann Frank, Avstrija

Organizacijski odbor
Mile Lukić, mag. Mladen Lukić, Vlado Perko

Dogodki, konference in seminarji

20. aprila 2020 na IRTL (v obliki webinarja) ponovna izvedba strokovnega seminarja na temo Road Transport Management – Challenges of Modern Business and Development by 2025.

 Upravljanje cestnega prometa - izzivi sodobnega poslovanja in razvoja do leta 2025   Menadžment cestovnog prometa - Izazovi suvremenog poslovanja i razvoja do 2025 Predavatelj:  prof. dr Velibor Peulić, sodelavec IRTL. Seminar je namenjen predvsem managerjem, vodilnim in strokovnim delavcem iz transportnih podjetij iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške  in Srbije in partnerjem iz drugih...

Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji

Prva IRTL mednarodna znanstvena konferenca »Aktualni vidiki upravljanja oskrbovalnih verig, transporta in logistike v SEE regiji, predvidena za 12. 6.  2020 v Ljubljani, na sedežu IRTL  – se prestavi za nedoločen čas. O novem terminu vas bomo obvestili. Ključni, a ne edini izzivi konference: Digitalizacija Premiki v mednarodni trgovini Premiki v upravljanju oskrbovalnih verig Spremembe…

Poslovni vidiki vzpostavitve logističnega centra – uvod, 4. 9. 2020 (webinar)

Kateri so razlogi in kakšne sinergije v zvezi z razvojem logističnega centra lahko pričakujemo, če v podjetju razmišljamo o vzpostavitvi logističnega centra? V seriji webinarjev bomo predstavili poslovni model oz. koncept za logistični center v podjetju. Predvidena okvirna poglavja v Poslovnem načrtu logističnega centra so predvsem: opis organizacije logističnega centra (pravno statusne oblike,…); predstavitev vodstvene...