Vabimo k branju

Main causes of bullwhip effect / Mladen Lukić. - 1. izd. - Ljubljana : IRTL založba, 2020. - (Zbirka Monografije / IRTL založba) ISBN 978-961-95100-0-1; COBISS.SI-ID 27933443

Naroči knjigo

Napovedujemo

Velibor Peulić : ADR - prevoz nevarnega blaga

Napovedujemo

Damjan Skok: Temeljne kvalifikacije za voznike kot nujen pogoj zagotavljanja varnosti v cestnem prometu

Napovedujemo

Mladenka Aleksija Lukić: Sustainable marketing in Brazil

Napovedujemo

Velibor Peulić: Road Transport Management