Druga IRTL konferenca: 16.11.2021

Udeležba na konferenci je brezplačna.

___

Prva IRTL konferenca: 10.03.2021

Kotizacija je obvezna za vse avtorje in soavtorje, za vsak sprejet referat. Zajema udeležbo na vseh dogodkih konference, gradivo, catering in objavo prispevka v zborniku konference.
V primeru, da avtor ne predstavi svojega prispevka na konferenci, se cena za objavo prispevka v zborniku podvoji.

Avtor: 180 EUR
Soavtor: 120 EUR
Udeleženec brez referata: 100 EUR

Po končanem recenzijskem postopku avtor prejme potrditev referata in podatke za izvedbo plačila. Vplačane kotizacije se ne vračajo, razen v primeru objektivnih okoliščin, na podlagi ustreznih dokazil.

Abstract

 • 250-300 words

 • Title
 • Name of Author(s)
 • Author(s) Institution and Institutional Address
 • Author(s) email Address
 • Abstract (Body Text)
 • Keywords (3-5 Keywords in Alphabetical Order)

 • All abstracts have to be written in .doc or .docx format (MS Office Word 97-2003 or higher).
 • Abstract files should be named after the corresponding author, with letter “A” at the end (Example: marijan_cingulaA.doc).

Full paper (detailed example updated)

 • Up to 10 pages

 • Set to Portrait (ALL pages)

 • Spacing 1 (Single) – NO Tabs and NO Space Before / After the Paragraph

 • Title
 • Author(s) Institution and Institutional Address
 • Author(s) email Address
 • Abstract (Body Text)
 • Keywords (3-5 Keywords in Alphabetical Order)
 • Introduction
 • Chapters
 • Subchapters
 • Conclusion
 • Literature

 • All Full Papers have to be written in .doc or .docx format (MS Office Word 97-2003 or higher).
 • Full Paper files should be named after the corresponding author, with letter “P” at the end (Example: marijan_cingulaP.doc).