TEMATSKA PODROČJA za sodelovanje s partnerji v gospodarstvu in negospodarstvu. Kontaktirajte nas za podrobnosti.

I. LOGISTIKA PROMETA IN SCM

II. GOSPODARSKA LOGISTIKA IN SCM

III. LOGISTIČNI SISTEMI IN SCM

IV. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI V LOGISTIKI IN DOBAVNIH verigah

V. LOGISTIKA IN SCM IN DRŽAVE CEFTA REGIJE

VI. LOGISTIKA SAMOSTOJNE MOBILNOSTI

VII. MODERNE LOGISTIČNE STORITVE

VIII. OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV – KOLIČINSKI MODELI V LOGISTIKI

IX. UPRAVLJANJE STROŠKOV IN LOGISTIČNA EKONOMIKA

X. MEHATRONIKA LOGISTIČNIH SISTEMOV, INOVACIJ IN TEHNOLOGIJ

SODELOVANJE V PROJEKTIH CENTROV ZA LOGISTIKO:

Ø  Izvedba koncepta integriranega informacijsko-komunikacijskega sistema v podjetjih uporabnikov logistične storitve Logističnega centra,

Ø  Razvoj dinamičnih modelov za optimizacijo poslovanja za uporabnike storitev Logističnega centra z uporabo sodobnih matematičnih in IT rešitev – optimizacija poslovnih stroškov, virov in časa za poslovanje

Ø  Priprava in uvajanje koncepta celostnega upravljanja dobavne verige podjetij (SCM) – moduli logističnega centra;

Ø  Izboljšanje logističnih sistemov podjetij s pomočjo dinamičnega okolja IT

Ø  Upravljanje skladišč – upravljanje skladišč na področju obstoja okvira in strukture logističnega centra;

Ø  Upravljanje inovacij – svetovanje in priprava študij za uvajanje inovacij v poslovne procese, izdelke in storitve logističnega centra z vzponi vhodno-izhodnih tokov blaga,

Ø  Sistematično reševanje nalog v upravljanju dobavne verige,

Ø  Načrtovanje in napovedovanje prometnega povpraševanja na Zahodnem Balkanu s poudarkom na državah CEFTA;

Ø  Komuniuniciranje stranke z zainteresiranimi stranmi pri upravljanju dobavne verige za podjetja, ki bodo sodelovala v strukturi Logističnega centra;

Ø   Upravljanje stroškov in prihodkov v upravljanju dobavne verige,

Ø    Vodenje procesov v dobavnih verigah in upravljanje kakovosti v dobavnih verigah.

Ø  Obvladovanje obsega špedicijskih storitev.

Ø  Multimodalne transportne verige – kot priložnosti za razvoj in vzpostavitev sistema za strategijo EU 2030

Ø  SCM in prevoz nevarnega blaga.

Ø  Cloud Logistics – storitve v oblaku v logistični službi (3PL Warehouse Manager v oblaku na osnovi WMS) in druge. 

PROJEKTI

PROJEKT ŠTUDIJSKI PROGRAM MANAGEMENT MEDNARODNE LOGISTIKE

S partnerji iz gospodarstva in negospodarstva, strokovnimi združenji in drugimi zainteresiranimi deležniki, v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami in fakultetami iz tujine pripravljamo razvojno in trajnostno naravnan študijski program Management mednarodne logistike.

PROJEKT SVETOVANJE S PODROČJA LOGISTIKE

S partnerjem s področja letalskih prevozov sodelujemo pri izboljševanju in razvoju:

 • Izvedba koncepta integriranega informacijsko-komunikacijskega sistema v podjetjih uporabnikov partnerske organizacije;
 • Razvoj dinamičnih modelov za optimizacijo poslovanja za uporabnike storitev z uporabo sodobnih matematičnih in IT rešitev – optimizacija poslovnih stroškov, virov in časa za poslovanje;
 • Upravljanje inovacij – svetovanje in priprava študij za uvajanje inovacij v poslovne procese, izdelke in storitve z vzponi vhodno-izhodnih tokov blaga;
 • Načrtovanje in napovedovanje prometnega povpraševanja na Zahodnem Balkanu s poudarkom na državah CEFTA;
 • SCM in prevoz nevarnega blaga;
 • Analiza možnosti in koncept kargo prevozov blaga manjših dimenzij s poslovnimi letali na področju Slovenije, CEFTA, EU in izven EU.
 • Analiza možnosti in koncept medicinskih prevozov in prevozov za Eurotransplant.

 

PROJEKT STRATEGIJE NA PODROČJU ENERGETIKE

S partnerjem s področja energetike dolgoročno sodelujemo pri pripravi analiz primerjalnih strategij na področju razvoja politik  različnih energentov v okviru enotnega evropskega trga.

PROJEKT OPTIMIZACIJA LOGISTIKE IN TRANSPORTA TOVORNIH IN DRUGIH VOZIL

S partnerjem s področja transporta izvajamo projekt optimizacije logistike in transporta tovornih in drugih vozil v okviru CEFTA in EU.

Partnerji in podporniki

 • GZS – Gospodarska zbornica Slovenije, združenje za promet, Ljubljana
 • OPZ – Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Ljubljana
 • OPZ – Obrtno podjetniška zbornica Logatec
 • Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana
 • IMP d.d. – družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Ljubljana
 • JP KP Logatec
 • Kobal transporti d.o.o., Ljubljana
 • Melavc d.o.o.,  Nazarje
 • Trans Felix d.o.o.,  Vrhnika
 • Habjan transport d.o.o.,  Škofja Loka
 • Milšped d.o.o., Trzin
 • Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o., Koper
 • Pošta Slovenije