Založba IRTL bo izdajala zbornike z znanstvenih in strokovnih konferenc.

V pripravi je spletna izdaja strokovne revije Logistika.